1. Загальні положення
1.1 Ця Політика конфіденційності діє у відповідності до вимог чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламента General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів інтернет-магазину «Новий Склад» і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Маркетплейсу та/або мобільного додатку та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.
1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на інтернет-магазині «Новий Склад», ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією магазину), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні Особистого кабінету на нашому сайті, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається нашим магазином.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.4 Розпорядником Даних є інтеренет-магазин "Новий Склад". Починаючи з 27 березня 2019 року маємо підтверджений Сертифікат відповідності вимогам стандарту PCI DSS та успішно щороку проходить аудит на відповідність до стандарту PCI DSS у форматі, визначуваному міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard.
Магазин надає користувачам змогу швидко та просто здійснювати оплату й водночас гарантує надійне збереження їхніх даних завдяки багаторівневому захисту та використання технології токенізації платіжних карток за допомогою системи шифрування даних, що дозволяє здійснювати платежі, не розголошуючи дані платіжної картки. Токени: захищають персональну інформацію та фінансові операції передаючи дані платіжної картки у зашифрованому вигляді; створюються через математичні формули або випадкові буквено-цифрові генератори і не можуть бути використані зловмисниками, так як не несуть в собі ніякої цінності. Користувач, реєструючи платіжну карту на сайті надсилає запит на присвоєння токена, який використовуватиметься замість реквізитів доданої платіжної картки. Банк-еквайр, що виконує переказ та банк-емітент платіжної картки використовують наявну інформацію про держателя платіжної картки та його дешифровану платіжну інформацію для здійснення переказу.
1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на нашому сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» та/або активував (натиснув) кнопку «оформити замовлення» через форму сайту (галочка) та/або самостійно вносить Дані, а саме: номер платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки у форму сервісу, який знаходиться в особистому кабінеті Користувача, висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає "Новому Складу" а також третім особам, які надають послуги "Новому Складу", зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надаючи фінансові послуги, доставку, дозвіл на обробку власних персональних даних.
1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на нашому сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу магазину, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
1.7 Користувач не має право використовувати сайт nvsk.com.ua, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.
1.8 Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Новий Склад не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.

2. Які Дані можуть збиратися
2.1 Новий Склад може збирати наступні Дані:
- ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), платіжну інформацію, таку як: номери платіжних карток та за необхідності реквізити платіжних рахунків, токени платіжних карт (USB-ключі, який призначені для інформаційної безпеки користувача);
- інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача до служби підтримки;
- інформація, яку Користувачі надають при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на nvsk.com.ua;
- інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача